AI Anime 16K, Hình ảnh anime và phim hoạt hình hay nhất upscaler.

AI Anime 16K đang sử dụng công nghệ nâng cấp AI mới nhất mà bạn có thể tạo hình nền anime chất lượng cao bằng cách nâng cấp các hình ảnh nhỏ hoặc chất lượng thấp. Giải pháp thay thế tốt nhất cho Waifu2x.

Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa AI Anime16K và Waifu2x.

AI Anime 16K

Mô hình AI nâng cao anime mà bạn có thể nâng cấp và nâng cao hình ảnh anime hoặc phim hoạt hình lên đến 16000 * 16000px. Thay thế tốt nhất cho Waifu2X

JPG hoặc PNG. Kích thước tối đa 5MB or 1200*1200

Lợi ích của AI Anime 16K

AI Anime 16K là một công cụ nâng cấp hình ảnh anime được hỗ trợ bởi AI. Bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí này để nâng cấp và phóng to hình ảnh hoạt hình, phim hoạt hình lên đến 16000 * 16000. Chuyển đổi hình ảnh yêu thích của bạn sang hình nền 4k hoặc để in.

Không giống như AI Image Enlarger, thuật toán đã được cập nhật đặc biệt cho các bức ảnh hoạt hình và anime. Nó có thể làm mịn và cải thiện chất lượng hình ảnh và làm cho chi tiết hoặc kết cấu mượt mà hơn. Sửa một số phần bị mờ và nâng cao điểm ảnh ở mức tốt nhất.

Tự động & Nhanh chóng

Anime 16K có thể tự động nâng cấp và nâng cấp anime và phim hoạt hình.

class="title" Xử lý hàng loạt

Hỗ trợ quy trình hàng loạt để bạn có thể nâng cấp nhiều anime cùng một lúc.

Dễ sử dụng

Chỉ cần thả hình ảnh của bạn để tải lên và sau đó nhận được kết quả của bạn.

Bảo vệ

Quyền riêng tư được bảo vệ cao. Tất cả hình ảnh bị xóa trong 24 giờ.

Sự khác biệt giữa AI Anime16K và Waifu2x

Độ phân giải 4K đề cập đến độ phân giải màn hình ngang là 4.000 pixel. Trong khi Anime16K có thể gấp bốn lần con số lên đến độ phân giải 16000 x 16000. Nâng cấp các animes và phim hoạt hình của bạn lên 16K cho hình nền và in ấn.

Waifu2x là một công cụ trực tuyến miễn phí được hỗ trợ bởi AI với độ phân giải hình ảnh siêu cao cho nghệ thuật theo phong cách anime. Nó có thể tăng gấp đôi kích thước của hình ảnh anime và phim hoạt hình. Bạn có thể thấy sự khác biệt qua bảng sau.

AI Anime 16K Waifu2X
Magnification 400% 200%
Unlimited Access
Max Image Dimension 4000*4000px 1500*1500px
Maximum Dimensions of Result 16000*16000px 3000*3000px
Max Image Size 5MB 5MB
Pricing Free Free
Batch Process
Cloud Processing Speed Fast Medium
Quality Higher Medium
LiveChat Support
Other AI tools included
Website Anime 16K Waifu2x

Kết quả so sánh

AI Anime 16K và Waifu2x đều có thể tạo ra kết quả chất lượng cao hơn khi nâng cấp hình ảnh anime hoặc phim hoạt hình. Tuy nhiên, Waifu2x chỉ có thể nâng cấp các animes lên 4K trong khi Anime 16 có thể đi xa. Trong một số chi tiết, AI Anime 16 có thể hoạt động tốt hơn. Di chuột vào hình ảnh để kiểm tra sự khác biệt.

anime and cartoon enlarged by imglarger anime and cartoon upscaled by imgupscaler
anime and cartoon enlarged by imglarger anime and cartoon upscaled by imgupscaler

Latest Articles

Imglarger, best alternative to waifu2x

Waifu2X or Imglarger: Which is Better?

Read this post to learn more about the difference between Waifu2x and ImgLarger, and which is better.

Continue Reading
upscale anime and increase resolution

How to Upscale Anime Image without Quality Loss

Looking for alternative tool to Waifu2x? Read this post and learn how to upscale amazing anime photos free.

Continue Reading
upscale pixel and increase resolution

How to Enlarge Pixel Art Graphics

In this article, I will review two tools to enlarge pixel art graphics without blurring, Photoshop vs AI Image Enlarger.

Continue Reading
upscale image size
increase image resolution

Get started

Create stunning photos with AI Image Enlarger. Increase the image resolution and upscale photos by up to 800% without losing quality. 100% automatic and free.

Get Started